by Martin Donchev

ИНСТАЛАЦИЯ НА F-UTILS

Системни изисквания:

  • Windows 7, Windows 8, Windows 10 x64
  • AutoCAD 2012 - 2016
  • MS Office 2007 - 2013.

Ако имате инсталирана версия 2014 или по-стара, трябва да я деинсталирате, преди да инсталирате F-utils2016.Инсталация в AutoCAD:

  • Инсталирайте F-utils2016_Autocad.exe
  • Стартирайте Autocad
  • В командния ред напишете secureload и задайте стойност 0 (само за AutoCAD 2014 - 2016)
  • В меню "Tools/Load Application" (или с командата appload в командния ред) в карето "Startup Suite" натиснете бутона Contents и добавете файла Futils2016.lsp, който се намира в C:\Futils2016\
  • Рестартирайте AutoCAD