by Martin Donchev

НАСТРОЙКИ НА WINDOWS 7/8/10

Изключване на UAC (User Account Control)

  • Отивате в Control Panel / User Accounts and Family Safety / User Accounts (или напишете UAC в полето за търсене).
  • Кликвате на User Account Control Settings.
  • Изключвате User Account Control ... като плъзнете плъзгача надолу.