by Martin Donchev

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАКУПЕНО КОПИЕ
Генериране на код за регистрация.

  • Стартирайте AutoCAD (преди това трябва да сте инсталирали F-utils2018);
  • В командния ред напишете getcode. Ще се появи диалогов прозорец, в който трябва да попълните данни за потребител, след което програмата ще създаде файл с разширение *.rg в C:\Futils2018\RG
  • Изпратете *.rg файла на info@f-utils.org. В отговор ще получите e-mail с код за регистрация.

Регистриране на F-utils.

  • Стартирайте AutoCAD и напишете freg в командния ред. Въведете кода, който сте получили с mail-а. Рестартирайте AutoCAD.
  • Повторете стъпките поотделно на всеки компютър, за който сте закупили копие на F-utils. Кода e валиден само за компютъра, от който сте извършили регистрацията.

Задължително е компютъра да има връзка с интернет по време на регистрацията!
ОБНОВЯВАНЕ НА F-UTILS [БЕЗПЛАТНО ЗА ТЕКУЩАТА ВЕРСИЯ]

За повече информация посетете www.f-utils.org