by Martin Donchev

КАКВО Е F-utils?

F-utils е софтуер за мебелно проектиране в AutoCAD

След инсталирането му в AutoCAD се добавят нови менюта и бутони, които ви дават много възможности за проектиране и калкулация на корпусна мебел от плоскости.

С F-utils можете да създавате цели модули от различен вид за секунди, да ги визуализирате, да изисквате по всяко време информация за вида и кантирането на детайлите, както и количеството материал, вложен в проекта. След това тази информация може да се прехвърли в Excel, където автоматично се генерира спецификация на детайлите, файл за разкрой и крайна цена за клиента.

Накратко най-важните раздели и функции на програмата:

 • Генериране на отделни детайли
 • Генериране на модули от различен вид
 • Допълнителни команди /дръжки на врати и чекмеджета, чекмеджета, витрини, вмъкване на офис столове, метални крака, уреди/
 • Визуализация на проекта - /времетраене на рендера - 3мин./
 • Автоматичен 2D чертеж от 3D обект
 • Параметри на модулите и детайлите
 • Параметри на ТЕХНОЛОГИЯ за боядисване /ЗЛП/
 • Създаване на собствени библиотеки за материали /плоскости,кантове,допълнителни материали../
 • Създаване на собствени библиотеки модули оразмерени и подготвени за документация
 • Ремоделиране на модули и цели проекти
 • Бърза документация по модули
 • Спецификация на детайлите за разкрой в Excel
 • Генериране на файл за разкрой в Оptimik 2.3.3 - 3.5, Plan IQ 2.3.2 - 2.6.7, Cutting 2 – 3, таблица за Leonardo (G-Vision office), CutRite, Ardis, Optiplanning.
 • Спецификация на материалите за цялата поръчка в EXCEL
 • Спецификация на материалите по модули в EXCEL
 • Спецификация на детайлите за боя /защитно лакови покрития/ в EXCEL
 • Калкулация на материалите: информация за детайлите в проекта, калкулация на материалите
 • Калкулация на материалите за боя /ЗЛП/
 • Калкулация на цена за боя /ЗЛП/
 • Калкулиране на крайна цена в EXCEL, генериране на оферта и договор;

Ако имате 3D проекти, начертани без помощта на програмата, можете да зададете параметрите на отделните детайли и те да бъдат включени в калкулацията на материалите на F-utils. С детайлите, които програмата генерира могат да бъдат използвани всички стандартни команди на AutoCAD. В последствие F-utils ще отчете направените промени и ще калкулира материалите правилно.

F-utils работи с всички версии на AutoCAD от 2014 до 2019