by Martin Donchev

КАКВО Е F-utils?

F-utils е софтуер за мебелно проектиране в AutoCAD

След инсталирането му в AutoCAD се добавят нови менюта и бутони, които ви дават много възможности за проектиране и калкулация на корпусна мебел от плоскости.

С F-utils можете да създавате цели модули от различен вид за секунди, да ги визуализирате, да изисквате по всяко време информация за вида и кантирането на детайлите, както и количеството материал, вложен в проекта. След това тази информация може да се прехвърли в Excel, където автоматично се генерира спецификация на детайлите, файл за разкрой и крайна цена за клиента.

Програмата има няколко основни раздела:

  • Генериране на отделни детайли
  • Генериране на модули от различен вид
  • Допълнителни команди (дръжки на врати и чекмеджета, чекмеджета, витрини, вмъкване на офис столове, метални крака, уреди)
  • Визуализация на проекта
  • Параметри на модулите и детайлите
  • Създаване на собствени библиотеки модули оразмерени и подготвени за документация
  • Ремоделиране на модули и цели проекти
  • Бърза документация
  • Калкулация на материалите: информация за детайлите в проекта, калкулация на материалите, генериране на спецификация на детайлите в Excel, файл за разкрой в Оptimik, Plan IQ, CutRite, Cutting или Leonardo (G-Vision office), Ardis.
  • Калкулиране на крайна цена в EXCEL, генериране на оферта и договор;

Ако имате 3D проекти, начертани без помощта на програмата, можете да зададете параметрите на отделните детайли и те да бъдат включени в калкулацията на материалите на F-utils. С детайлите, които програмата генерира могат да бъдат използвани всички стандартни команди на AutoCAD. В последствие F-utils ще отчете направените промени и ще калкулира материалите правилно.

F-utils работи с всички версии на AutoCAD от 2012 до 2016