by Martin Donchev

СПИСЪК С ПОДОБРЕНИЯТА В F-UTILS 2018


  НОВО:

 • Автоматичен инсталатор
 • Модул за боя /технология, спецификации, калкулация/
 • Нова библиотека за модули и други с точка на вмъкване
 • Нови 3D модели към библиотеката
 • Филтър за обекти при маркиране
 • Експорт към Оptimik 3.5 и Optiplanning
 • Нова команда за автоматична подмяна на темплейта, чрез посочване на файл

 • Промени:

 • Съвместимост с аутокад 2014-2019
 • Бройката на допълнителните материали е увеличена на 20
 • Прозорците, които остават на екрана /филтър, редакция, модули, библиотека, проверка за грешки/, вече работят в различни чертежи, без необходимост от ръчно презареждане; при затваряне на всички чертежи, прозорците автоматично се затварят
 • Много команди са преработени, така че да работят и след маркиране на детайли, за да са съвместими с ФИЛТЪРА
 • Променени са командите 2д чертеж и 2д чертеж от изглед, така че позволява избирането на 1 детайл
 • Командата за връщане на grips вече може да връща стрелките на фазер
 • Командата за запазване на модул в библиотека е изцяло обновена и позволява избиране на точка на вмъкване, която е видима
 • Командата за ремоделиране е по-съвършена: автоматично променя кантиране, фладер, луфт на рафтове, фалц и нут, ширината на светлия отвор, при смяна на къса дълга
 • Множество команди са преработени и работят по-бързо; F-utils зарежда много по-бързо; прозореца за редакция се отваря много по-бързо
 • Обединена команда за работа с модули
 • Всички стъкла на екрана получават материала f-glass при визуализация или опресняване на фладер
 • ...и много други промени, свързани с по-добрата и по-бързата работа на F-utils
СПИСЪК С ПОДОБРЕНИЯТА В F-UTILS 2016

 • Съвместимост с AutoCAD 2012-2016
 • Нови икони съобразени със светлия и тъмния дизайн на новите версии на AutoCAD
 • Нов темплейт с предварително настроени материали, стилове, лейаути необходими за работата на F-utils
 • Нова визуализация с настройки на качеството, времетраенето и визията на рендера
 • Команда за изчертаване на помещение директно от 2D проект, чрез посочване на полилиния
 • Команда за добавяне на обекти към модул, изолиране на модули, допълнителни материали и др.
 • Автоматично нареждане на модули от общия вид на определените за тях места в темплейта
 • Проверка на модули за грешки при изчертаване (застъпващи се детайли и/или детайли, които не се допират) и отбелязване на проблемните зони
 • Команда за извеждане на информация за детайл, само чрез преместване на курсора върху детайла, без да се налага маркиране
 • Нов прозорец за редакция на детайли, смяна на материал, създаване/редакция на чекмеджета, надмерка и забележка
 • Команда за автоматично оразмеряване на модул в различни стилове: с обща база, с плаваща база, светли разстояния
 • Създаване на 2D чертеж на модул в изглед отпред, отгоре, отстрани
 • Създаване на изнесен елемент (детайлен изглед) в мащаб от 2D чертеж
 • Експлодиран изглед на модул, чрез въвеждане на разстояние между детайлите
 • Автоматично създаване и подреждане на документация по модули в различни стилове
 • Подобряване ефективността на използване на собствени библиотеки
 • Подобрен експорт към OPTIMIK
СПИСЪК С ПОДОБРЕНИЯТА В F-UTILS 2014

 • Функция Ремоделиране на вече създадени модули и цели проекти
 • Функция Стрелки-връщане на grips за солиди с правоъгълна форма
 • Крачета изчертани като солиди /Възможност за ремоделиране по височина/
 • Нови материали-метали
 • Обновени библиотеки с декори
 • Помещение с изчертаване на таван, осветителни тела и камера
 • Нов материал за подова настилка
 • Функция за задаване на гланц по материали
 • Възможност за задаване на гланц при избор на декор
 • Команда за опресняване на посоката на фладер
 • Настройки на списък в чертежа
 • Заобляне на кухненски плот променено на R8
 • Обновено меню за допълнителни материали и цена
 • Функция за групиране и изолиране на обекти
 • Функция за задаване на материал за дадена група обекти
 • Нов вид профили
 • Нов вид обект
 • Създадена нова ribbon страница за по-удобна работа с Autocad
 • Дебелина на материалите увеличена до 51мм