by Martin Donchev

СПИСЪК С ПОДОБРЕНИЯТА В F-UTILS 2016

 • Съвместимост с AutoCAD 2012-2016
 • Нови икони съобразени със светлия и тъмния дизайн на новите версии на AutoCAD
 • Нов темплейт с предварително настроени материали, стилове, лейаути необходими за работата на F-utils
 • Нова визуализация с настройки на качеството, времетраенето и визията на рендера
 • Команда за изчертаване на помещение директно от 2D проект, чрез посочване на полилиния
 • Команда за добавяне на обекти към модул, изолиране на модули, допълнителни материали и др.
 • Автоматично нареждане на модули от общия вид на определените за тях места в темплейта
 • Проверка на модули за грешки при изчертаване (застъпващи се детайли и/или детайли, които не се допират) и отбелязване на проблемните зони
 • Команда за извеждане на информация за детайл, само чрез преместване на курсора върху детайла, без да се налага маркиране
 • Нов прозорец за редакция на детайли, смяна на материал, създаване/редакция на чекмеджета, надмерка и забележка
 • Команда за автоматично оразмеряване на модул в различни стилове: с обща база, с плаваща база, светли разстояния
 • Създаване на 2D чертеж на модул в изглед отпред, отгоре, отстрани
 • Създаване на изнесен елемент (детайлен изглед) в мащаб от 2D чертеж
 • Експлодиран изглед на модул, чрез въвеждане на разстояние между детайлите
 • Автоматично създаване и подреждане на документация по модули в различни стилове
 • Подобряване ефективността на използване на собствени библиотеки
 • Подобрен експорт към OPTIMIK